Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 2 maj 2018 beslutat att:

  • Befullmäktiga styrelsemedlem Jacob Storbjörk att representera ÅAS på OVVS medlemsmöte i Vasa 2.5.2018.