Ungefär var fjärde vecka handlar veckans tre punkter (som ni kan se både på Facebook och Instagram) om att vi har lunchat och utbytt tankar med rektor Mikko Hupa och förvaltningsdirektör Ulla Achrén. Träffarna är viktiga och ett bra forum för studentkåren att ta upp viktiga saker som berör studerandes vardag – det är helt enkelt ett av de många sätten studentkåren lobbar för att studerande ska få det bättre. Som vanligt hade vi mycket på agendan även den här veckan, men vi ville speciellt lyfta upp tre saker under träffen:

1. Behovet av en till studiepsykolog till Åbo

Vi valde att lyfta fram behovet av en till studiepsykolog till Åbo som en av de viktigaste sakerna att diskutera eftersom köerna till studiepsykologen ökat oroväckande mycket under det här läsåret. Studiepsykologen gör ett värdefullt jobb och hjälper många studerande att komma vidare i sina studier – något som är viktigt både för den enskilda studeranden men också för Åbo Akademi som universitet. Studentkåren vill att Åbo Akademi satsar på studerandes psykiska hälsa och välmående – studenter som mår bra orkar också studera.

2. #ÅAlyssnar och jämlikhetsfrågor

ÅAS var också med på SF-klubbens, Anomis och Judiths seminarium ”ÅA lyssnar – eller?” som ordnades i Domvillan 4.5. Seminariet var intressant och det kändes som att man skulle kunnat fortsätta diskutera de här viktiga frågorna hela kvällen. Vi fick också konkreta exempel på hur vi med studentkåren själva kan förbättra vår information om hurudan hjälp vi kan erbjuda om man blir utsatt för trakasserier, sexuellt våld osv – stort tack för det!

Det finns fortfarande mycket jobb kvar för att göra Åbo Akademi till ett universitet där sexuella, rasistiska och andra slags trakasserier inte förekommer. Arbetet fortsätter och ÅAS kommer fortsätta att lyfta dessa frågor under träffar med ledningen på Akademin. Så mycket kan redan sägas att på hösten kommer ÅA att ordna ett seminarium som berör ärendet för både personal och studerande. Ses där sedan!

3. Arbetet med Åbo Akademis nya intranät

Arbetet med det som kommer bli Åbo Akademis intranät är i startgroparna och vi vill från studentkårens sida försäkra att studerandes röst kommer höras starkt i arbetet. Ett nytt intranät behövs verkligen – det kan vem som helst som försöker hitta bibliotekets öppettider, ett beslut från ett gammalt protokoll eller kontaktuppgifter till en utbildningslinjeansvarig intyga. Vi ser fram emot att få jobba med det nya intranätet och att hitta studentrepresentanter som vill ta del av arbetet!

Utöver dessa tre ärenden diskuterade vi också det kommande jubileumsåret, studierelaterade ärenden i Vasa samt flexibel studierätt. Personligen tycker jag att rektorsluncherna är en av månadens absoluta höjdpunkter. Det är roligt att sitta ner och öppet diskutera med ledningen – och en stor orsak till det är att samarbetet fungerar bra.

Ha det bra hörni!

Helmi Andersson
Studielelaterade ärenden, högskolepolitik
samt internationella ärenden