Vadå för enkät?

För att kunna förbättra och utveckla verksamhet behövs feedback. Därför har Studenthälsan nu utformat en nationell enkät för studerande vars uppgift är att kartlägga hur servicen på de olika språken fungerar. För ÅA:s studerande är enkäten av yttersta vikt eftersom de flesta av oss pratar svenska som modersmål och är därför i minoritet då det kommer till språk, vilket oftare blir mer problematiskt än för majoritetsspråket. Deadline för svaren är 24.4.

Varför borde just du svara på enkäten?

Då det handlar om social- och hälsovård är kommunikation mellan patient och läkare av yttersta vikt för att kunna ge patienten rätt behandling. Om du någon gång upplevt en dålig inställning till det språk du velat prata i situationer på Studenthälsan har du din chans att påverka det här nu. Du kan också tänka det som att du hjälper andra som också haft liknande problem gällande betjäning på något visst språk. Även bra feedback är såklart viktigt för att veta vad man lyckats bra med!

Är enkäten lång?

Enkäten är verkligen inte lång och svarandet kan göras på under 5 minuter. Do it!

Var hittar jag enkäten?

HÄR.

Frida Sigfrids
Vice ordförande för ÅAS
Socialpolitik, stadsrelationer, jämlikhet, välmående