Åbo Akademis Studentkår beslöt den 6.4.2018 på sitt styrelsemöte att stöda Setas och Traseks kampanj ”Kuuluu kaikille – Tillhör alla”. Kampanjen är ett upprop för en reform av translagen där mångfalden av kön skall beaktas. Många andra universitets studentkårer har även gått med i kampanjen där ibland Finlands Studentkårers Förbund (FSF), Turun Yliopiston Ylioppilaskunta (TYY) och Turun ammattikorkeakoulun opikelijakunta (TUO).

Kampanjen för en ny translag handlar i stort om att Finland behöver en ny translag som bygger på individens självbestämmanderätt. Kampanjen fokuserar på att det juridiska könet skall fastställas på basis av individens egna anmälan istället för en medicinsk process. Kampanjen lyfter också upp vikten i att en person inte skall behöva sterilisera sig för att kunna genomgå könskorrigering. Målet med kampanjen är även att framhålla behovet av en helhetsreform av lagen.

ÅAS har valt att ta ställning i frågan eftersom den nuvarande translagen bryter mot mänskliga rättigheter. Den här frågan berör och engagerar också flera studerande och ÅAS vill visa sitt stöd för dem. Translagen i Finland är föråldrad och en förändring bör ske snarast.

Vice ordförande Sigfrids uttrycker sin oro om den nuvarande translagen: ”Den translag vi har idag kränker individer på flera plan och vi behöver en helhetsreform av lagen. Det är inte på något plan okej att en individ skall behöva genomgå sterilisering för att kunna korrigera sitt kön. Det är endast personen själv som kan definiera sitt eget kön”.

Mer information om kampanjen hittas här.

Frida Sigfrids
Vice ordförande
Socialpolitik, stadsrelationer, jämliket