ÅAS har anställt politices kandidat Kim Kronlund som koordinator för studentkårens inkommande jubileumsår 2019. Organisationsutvecklingen som påbörjades ifjol har även gett ett första resultat i form av uppdaterade arbetsbeskrivningar.

Styrelsen för Åbo Akademis Studentkår har anställt Kim Kronlund för studentkårens inkommande jubileumsår 2019. Kronlund, som är hemma från Kyrkslätt, är politices kandidat från Åbo Akademi och inleder sitt arbete i maj.

”Vi ser fram emot att välkomna Kim till ÅAS och att nu kunna lägga i en högre växel med tanke på nästa år” säger ÅAS styrelseordförande Ina Laakso.

”Under jubileumsåret kommer jag att arbeta för att Åbo Akademis Studentkår skall synas i alla studenters vardag på våra campusområden och att vi alla kan stolt säga att Åbo Akademis Studentkår är just vår egen studentkår. Det är väldigt viktigt för mig att precis alla kåreniter får njuta av ett lyckat jubileumsår som medför oförglömliga minnen för livet. Jag kommer att under året satsa extra mycket på att stärka gemenskapen kåreniter emellan.

Under 100-årsjubileét kommer det självklart ges en jubileumstwist till de traditionsenliga evenemangen. Utöver det kommer även andra speciellt för jubileumsåret öronmärkta evenemang ordnas, t.ex.  seminarier och alumniträffar. Jag ser framemot det kommande året och allt det för med sig!” säger jubileumskoordinator Kronlund.

ÅAS inledde ifjol en organisationsutvecklingsprocess i syfte att implementera den strategi som ÅAS fullmäktige godkände på hösten 2016.

”Vi är väldigt nöjda med att kunna meddela att vi nu uppnått ett första resultat genom att vi tillsammans med personalen arbetat fram uppdaterade arbetsbeskrivningar. Detta har även inneburit förtydligande av titlarna för personalen. Förutom den nyligen rekryterade jubileumskoordinatorn har vi nu en informatör, två serviceexperter och ett studentombud. Serviceexperterna är våra medarbetare i Vasa och Åbo som betjänar våra medlemmar och kunder vid våra servicepunkter. Vårt studentombud är vår medarbetare som stöder våra medlemmar i studierelaterade ärenden och vår informatör sköter liksom tidigare studentkårens kommunikation med medlemmar och samarbetsparter. Utvecklingsprocessen fortsätter ännu och vi ska nu fortsätta utveckla våra arbetsprocesser för att kunna arbeta allt mer proaktivt och medlemscentrerat i enlighet med strategin” säger fullmäktigeordförande Pontus Lindroos.