Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 20 april 2018 beslutat att:

 • Välja Kim Kronlund som koordinator för ÅAS jubileumsår;
 • Konstatera att GS Lindholm, som återvänt från föräldraledighet, enligt ÅAS stadgar tillsammans med fullmäktiges ordförande, styrelseordförande, styrelsens vice ordförande och ekonomidirektionens ordförande har rätt att teckna studentkårens namn. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt namnteckningsrätt;
 • Bevilja GS Lindholm, som återvänt från föräldraledighet, rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderat post som skickats till ÅAS fr.o.m. 20.4.2018. Vikarierande GS Honkasaari fråntas samtidigt utkvitteringsrätt;
 • Bevilja GS Lindholm förvaltnings- och användarrätt till ÅAS bankkonton fr.o.m. 20.4.2018. Vikarierande GS Honkasaari fråntas motsvarande rättigheter fr.o.m. 1.5.2018;
 • Anlita Baltic Printing Agency för tryck av ÅAS kårkalender 2018–2019;
 • Välja Ville Arponen som ordinarie studentrepresentant och Ida Torsell som suppleant i ledningsgruppen för klasslärarutbildningen för perioden 20.4.2018-31.7.2019;
 • Dela ut Ros istället för Ris 2018;
 • Ordna ”Högskolepolitiskt kaffekalas” i Havtornen 14.5 och för ändamålet reservera 15 €;
 • Ordna ”Pre-wappen höpomys” på kårkansliet i Åbo 25.4 och för ändamålet reservera 30 €;
 • Ordna en kansliintern vårfest i Vasa 17.5 och för ändamålet reservera 15 €;
 • Ordna Kaffekalas i Havtornen 4.5;
 • Godkänna budgeten för Valborg på Vårdberget;
 • Ingen deltar i ÅUF:s vårmöte;
 • Tacka VYY för inbjudan till Akateeminen Wartti;
 • Tacka HumF vid Stockholms universitet för inbjudan till Valborgslunch;
 • Ingen deltar i Journalistseminarium 7.5;
 • Styrelsemedlem Andersson deltar i AUS 8:e årsfest 19.5.