Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 26 mars 2018 beslutat att:

  • Förlänga GS Honkasaaris kontrakt från 3.4.2018 till 30.4.2018.