Högskolevisionen – en vision för Finland 100+. Låter fint, men vad är alltså högskolevisionen? I högskolevisionen beskrivs regeringens mål för högskoleutbildning och forskning i Finland år 2030. Ett mål är att höja Finlands utbildningsnivå så att hälften av alla unga vuxna skall ha en högskoleutbildning år 2030. För att uppnå de här målen har olika arbetsgrupper tillsatts och nu har också en webbenkät öppnats så att t.ex. studerande och universitetspersonal kan vara med och forma de metoder och incitament som behövs för att uppnå målet. Det handlar om allt från universitetens finansieringsmodell till olika plattformer för lärande. Huh, det låter kanske lite komplicerat men vi säger såhär istället: genom att svara på webbenkäten kan man vara med och påverka på vilken grund högskolorna i framtiden får pengar dvs. hur våra högskolor kommer att se ut i framtiden. Deadline för att svara på enkäten är 8.4, dvs. nu på söndag!

Finns det någonting speciellt man behöver veta för att fylla i enkäten? Tekniskt sett – nej. Det kan ändå vara bra att veta vad vissa saker innebär. En möjlighet för öppna universitetet att utexaminera kandidater och magistrar skulle t.ex. samtidigt innebära att vi öppnar dörrarna för möjliga läsårsavgifter också annanstans i högskolesystemet.

För att vara helt ärlig tänker jag direkt erkänna att enkäten är ganska lång – MEN man behöver inte svara på alla delar för att vara med och påverka. Det räcker alltså att du går in på den delen du tycker är mest intressant, skriver en kort kommentar eller enbart rangordnar påståenden, då är du redan med och gör din röst hört.

Du hittar mera information om högskolevisionen och en länk till enkäten här. Ha det bra, kom ihåg att ha koppi på din fakultet och så ses vi på wappmiddagen!

Helmi Andersson
Studierelaterade ärenden, högskolepolitik
samt internationella ärenden