Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/18 (26.3.2018) att:

 • Välja Matilda Holmström, Julia Liewendahl, Richard Printz, Ida-Maria Sola, Jesper Wiklund och Calle Wikman som delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma;
 • Fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten 2017;
 • Fastställa ÅAS verksamhetsberättelse för år 2017;
 • Anteckna revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och ÅAS för år 2018 till kännedom;
 • Fastställa bokslutet för ÅAS för år 2017;
 • Fastställa bokslutet för Kafé Gadolinia Kb för år 2017;
 • Bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2017;
 • Under återstående av pågående fullmäktigemandat hålla fullmäktiges möten när de sker i Åbo, och inte är videomöten, i Kårens festsal;
 • ÅAS ska utreda möjligheten att återuppta Kårens pubverksamhet under jubileumsåret 2019. Ekonomidirektionen meddelar på möte 4/18 hur eller om de har tänkt fördela resurser på att rekrytera en person som kunde sköta pubverksamheten;
 • Välja Jonathan Wikström som suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för mandatperioden 1.4.2018-31.7.2019;
 • Välja Jacob Storbjörk och Rebecka Streng som studentrepresentanter till delegationen för Åbo Akademi i Vasa;
 • Utse Oliver Back och Niklas Grönholm som studentrepresentanter till delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS) för mandatperioden 1.4.2018-31.12.2019;
 • Bevilja specialföreningsstatus åt föreningen Aqua Vitae Aboensis r.f.