Idag uppmärksammas dagen för psykisk hälsa bland studerande. Avsikten med kampanjen, som föreningen NYYTI ordnar, är att väcka diskussion och lyfta upp frågor för att främja den psykiska hälsan bland studerande. I dagens allt mer hektiska värld där du helst ska studera till magister på fem år, vara aktiv inom olika föreningar och samtidigt hinna med både praktik och utbyte känns ekvationen nästan omöjlig. Inte för att glömma att du också skall vara aktiv inom studielivet för att skapa kontakter du kan ha nytta av i framtiden. Det här är ett exempel på varför det är viktigt att vi pratar om psykisk ohälsa och uppmärksammar de problem som en studerande kan uppleva i sin vardag.

Temat för kampanjen i år är medkänsla som innefattar både en medkänsla för sig själv och för andra. Främst handlar det om att observera möjliga problem både hos sig själv eller hos andra och att ta till konkreta åtgärder för att du själv eller människor i din omgivning skall må bättre. Det finns många olika sätt för hur vi kan hjälpa både andra och oss själva genom att exempelvis våga ta emot beröm och inte förminska sig själv och sitt arbete. Om du vill läsa mer om kampanjen hittar du information här.

Det viktigaste är i alla fall att vi vågar prata om de existerande problemen och att man skall våga söka hjälp ifall man behöver!

Också Åbo Akademi uppmärksammar kampanjen med evenemang på campusen ASA, Arken, Axelia och Academill. Ifall du befinner dig på något av dessa campus mellan kl. 10.30-13.30, lönar det sig att ta en titt!

Ta hand om varandra OCH dig själv!

För mer information:

Frida Sigfrids
Vice ordförande för Åbo Akademis Studentkår
Socialpolitik, stadsrelationer, välmående, jämlikhet
frida@studentkaren.fi