En helt unik sommar väntar er bästa kårmedlemmar. Det här är nämligen den första sommaren i Finlands historia då studeranden kan lyfta allmänt bostadsbidrag också på sommaren. Det allmänna bostadsbidraget är nämligen inte likt det gamla bostadstillägget som var bundet till studiestödet. Med andra ord är du berättigad till allmänt bostadsbidrag även om du inte lyfter studiestöd. Detta är säkert något som underlättar vardagen för många studeranden som undrar hur de skall ha råd att betala hyran för studentlägenheten på sommaren.

Däremot är det allmänna bostadsbidraget beroende på ens inkomster. En aspekt som blir brinnande aktuell med tanke på sommaren är att många studeranden då börjar sommarjobba. I detta blogginlägg försöker vi reda vilka aspekter som påverkar bostadsbidraget.

Först lite grundläggande repetition. Storleken på det allmänna bostadsbidraget beräknas utifrån inkomsterna enligt

  1. Fortlöpande inkomst
  2. Genomsnittlig inkomst

För de allra flesta beräknas bostadsbidraget enligt fortlöpande inkomst. Exempelvis en högskolestuderande har vanligtvis 250,28 euro varje månad i studiestöd och det är därför enkelt att beräkna det som en fortlöpande inkomst. Men om inkomsterna varierar under minst 3 månader beräknas en genomsnittlig inkomst utifrån de inkomster du har under de följande 12 månaderna.

Vilka inkomster som inverkar på allmänna bostadsbidraget kan ni läsa här. Tillfälliga inkomster såsom arv och gåva inverkar exempelvis inte.

Hur hänger det här ihop med sommarjobbet kanske en del av undrar i detta skede?

Jo, för då dina eller hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad behöver du meddela FPA om dina förändrade inkomster. Med andra ord innebär ett sommarjobb för de allra flesta att man behöver underrätta FPA om de förändrade inkomsterna och en justering av bidraget är kanske aktuell.

För att göra grejen mera komplicerad har vi även aspekten kring inkomstgränser. Det allmänna bostadsbidragets övre gränser då det kommer till månatliga inkomster är i våra studiestäder.

Hushåll i Vasa och Åbo
En person – övre gräns 1 579 euro
Två personer (gemensamt hushåll) – övre gräns 2 107 euro

Hushåll i Jakobstad
En person – övre gräns 1470 euro
Två personer (gemensamt hushåll) – övre gräns 1943 euro

Mera info om övre gränser hittas här

Även om din lön för ditt sommarjobb överstiger övre gränsen/månad, så kan du fortfarande vara berättigad till bostadsbidrag. Då går det under kategorin genomsnittlig inkomst och man beaktar de inkomster som du har under de följande 12 månaderna. Om du exempelvis har en hygglig sommarlön i typ åtta veckor, men resten av året ännu lyfter studiepenning så kan du vara berättigad till bostadsbidrag för sommaren. Men det kan bli en hel del justeringar  av bostadsbidraget upp och ner.

Men om du har ett sommarjobb som varar från juni-augusti (tre månader eller mera) och ditt sommarjobb är rätt välbetalt (högre än de just nämnda övre gränserna) kan det kanske vara enklare att överväga att avbryta bostadsbidraget för sommaren och ansöka om nytt i höst. Men ta detta inte som någon allmän rekommendation som passar i alla fall. Kolla alltid med FPA:s handläggare om vad som lönar sig bäst i din situation.

Kom ihåg att det alltid är bättre att kolla upp saker och ting på förhand än i efterhand, samt spela med öppna kort och meddela FPA om förändringar. Återbetalningar är nämligen ett otyg.

Mera info hittar du på FPA:s webbsidor och särskilt kategorin vanliga frågor är till nytta för dig. Det går också alltid att ringa FPA:s servicenummer på studerande 020 692 229 för att få personlig och professionell rådgivning.

Jacob Storbjörk, styrelsemedlem
Studierelaterade ärenden, välmående och jämlikhet och stadsrelationer (Vasa)