Vi har med styrelsen under veckan träffat en hel del nyckelpersoner på vårt kära universitet. Ja – det blev visst tusen kaffen, men vad blev i handen? Här kommer en liten uppdatering om vår vecka, vem vi har talat med och vad vi har velat föra fram under våra möten.

1. Enchanté! Utbyte och internationalisering.

I början av veckan träffade vi ÅA:s nya styrelseordförande, Thomas Wilhelmsson. Vi bjöd in honom till en diskussion på Kårens vind. Vi berättade lite om hur studerande upplever vårt universitet – t.ex. om den goda stämningen på campus som också syns i studieklimatsundersökningar, men också om utrymmesbristen som tyvärr påverkar studievardagen negativt. Det märktes snabbt att internationalisering och utbytesmöjligheter ligger nära Wilhelmssons hjärta och han ser gärna att ÅA utvecklas till ett internationellt universitet på riktigt. Helt som vi!

2. Våga söka hjälp! Mentalvården.

Studerandes psykiska hälsa har varit mycket på tapeten under den senaste tiden. Allt fler är utmattade redan efter gymnasiet samtidigt som köerna till mentalvården har blivit längre. Under vår träff med studentprästerna Mia och Tiina blev det mycket tal om att orka i vardagen och vi vill också påminna er om att studentprästerna finns till för alla studerande som behöver någon att tala med, helt oberoende bakgrund eller livsåskådning.

Du behöver inte må så dåligt att du inte kommer upp ur sängen på dagarna för att kontakta studentprästerna eller Studenthälsan – ju tidigare du tar kontakt desto bättre. Från ÅAS sida jobbar vi, tillsammans med Grupp 40 000, också kontinuerligt med att förbättra tillgången till mentalvård via Studenthälsan och möjligheterna att få vård via Åbo stad.

3. Strejk på ÅA – hur påverkar det mig som studerande?

Vi hann nysta igenom en hel del frågor med Mats Lindfelt, direktör för forskning och utbildning. Arbetet med Peppi – det underverk som ska ersätta Minplan nästa höst – fortskrider, precis som arbetet för mera e-tenter på akademin. En konkret sak vi ville veta mera om var hur strejken som kanske kommer att äga rum onsdagen 14.3 kommer att påverka oss studerande.

För tillfället finns alltså inte ett rådande arbetsavtal för universitetsanställda i Finland och det kan resultera i en strejk. Information om vad som egentligen kommer att hända om det blir strejk och hur studerande berörs av det här blev vi lovade att få nästa vecka, så håll ögon och öron öppna.

Möten - För ingen av oss är så dum som alla av oss tillsammans.

4. Svara på kursutvärdering!

Vill du ha bättre kurslitteratur? Mera flexibilitet? Tycker du dina kurser är skitbra?

Efter en rekordsnabb lunch träffade vi vicerektor Christina Nygren-Landgärds som har ansvar om utbildningsfrågor. Vi i studentkåren jobbar kontinuerligt för att studierna blir smidigare och mer flexibla, att straffuppgifter som förekommer då man missar en föreläsning försvinner och att möjligheterna för sommarstudier förbättras. Det här är något vi och vicerektor var eniga om att bör bli bättre.

Men, det behövs ofta konkreta bevis på att saker och ting (inte) fungerar före man kan ändra på dem så kom därför ihåg att alltid svara på kursutvärderingar. Kräv att ni i början av kursen får se utvärderingarna från då andra studenter gick den och vad som gjorts för att beakta dem så gör vi ÅA bättre för oss alla.

5. Praktik – ja tack!!

För att få lite mera insikt i vad ÅA gör och tänker göra för att stärka arbetslivsrelevans i utbildningen lyfte vi också upp frågor om praktik och gästföreläsningar med vicerektor. Studiepoäng för praktik är någonting som har fungerat bra vid en del ämnen på ÅA och mindre bra vid andra, men i och med de nya magisterprogrammen kommer det här att vara en möjlighet överallt på ÅA. Det här tycker vi är jättebra!

6. ”Vad ska jag göra när jag blir stor?”

”Vad ska jag göra då jag blir stor?” är en fråga som följer många från barnsben och vidare ända in till studierna. FHPT som fakultet är väldigt bred – vi har studiehelheter som psykologi där framtiden kanske är väldigt klar och utbildningar som filosofi som däremot inte ger en lika klar yrkesprofil i framtiden.

Tillsammans med FHPT:s dekanus Mikael Lindfelt diskuterade vi om att öka medvetenhet om vad man faktiskt kan göra med sin utbildning och möjligheter att ordna mera tillfällen för studerande att träffa alumner och höra om vilka möjligheter det finns i framtiden. Det här var vi överens om att var bra och målet är att dra i gång det här redan i år. Utöver det här diskuterade vi självklart också vardagskommunikation, studiesmidighet och temperaturen i Arken. Brr.

Möten. Så många möten.Tusen kaffen – vad blev nu sen på riktigt i handen? Många besvarade frågor, nya projekt att ta itu med och uppföljning av det vi kommit överens om. Vi ser fram emot en ny vecka med tutorfrågor, evenemangsplanering och styrdokumentspåverkan. Kom ihåg att skriva era frågor och kommentarer i lådan som cirkulerar på campus i Åbo och i Havtornen i Vasa.

Vi ses och hörs!

Helmi
Internationella ärenden, studierelaterade ärenden och högskolepolitik

P.S.

Vi vill påminna om att ÅA lyssnar och om att vi på ÅAS har två trakasseriombud – Petra och Matias, som du kan nå på trakasseriombud@abo.fi.

P.P.S.

Visste du att du som graduskribent har rätt att skriva under ett avtal med din handledare om hur handledningen skall ske? Ta kontakt med din handledare för att skriva under avtalet.