Finlands Studentkårers Förbund (FSF) har under veckan ordnat flera sektorträffar i storstaden Helsingfors dit både styrelsemedlemmar och personal hittat fram. De områden som haft träffar den här veckan är internationella ärenden, högskolepolitiska sektorn och socialpolitiska sektorn. På de två förstnämnda deltog Helmi medan Frida deltog på socialpolitiska delen.

På den socialpolitiska sektorträffen behandlades bland annat de kommande valen. Finlands Studentkårers Förbund (FSF) funderade på vilken roll förbundet skall åta sig i kampanjerna. ÅAS var definitivt en av dem som var mest taggade inför landskapsvalet! 😀 Deltagarna “brain stormade” kring olika valteman till både landskaps- och riksdagsvalet. Det står ändå klart att fokus för FSF kommer ligga i riksdagsvalet eftersom besluten som fattas där i en högre grad berör studerande. Utöver det hör diskuterades även studenthälsans framtid och olika åtgärder för en ökad jämlikhet i studentkårerna i Finland.

Synd att ingen var lika taggad för landskapsval som jag men det var kul i alla fall!

Frida

På sektorträffen för internationella ärenden funderade man mycket på hur man ska integrera internationella studerande inom föreningslivet och få med dem i universitetets beslutsfattande. Utöver praktiska saker på campus diskuterade vi också EU och universitetens finansiering, arbetslivsfrågor för internationella studerande och lobbande överlag. För att få veta mera om påverkan och lobbning fick vi lyssna på Jenni Karjalainen, där ett av hennes bästa tips då det kommer till att påverka beslutsfattare var att erbjuda konkreta lösningar istället för gnäll.

Den högskolepolitiska sektorn jobbade till stor del med högskolevisionen 2030, FiTech (det tekniska samarbetsuniversitet som du kan läsa mera om här) och självklart högskolornas finansieringmodell. Men varför är det viktigt att FSF påverkar vad högskolornas finansiering baserar sig på? Jo för att finansieringsmodellen till stor del styr vad universiteten gör och därmed också din studievardag! Om du någongång funderat på varför ÅA:s rekommenderarade studiegång är 60sp/år beror det på att ÅA får pengar för varje studerande som uppnår 55sp/år.

Sektorträffarna har minst sagt varit lärorika, givande och intressanta. Jag har fått höra många bra idéer från de andra studentkårerna och tar definitivt med en hel del av dem till mitt egna arbete på studentkåren! Min favoritstund var kanske FiTech-roasten, där vi fick lyfta fram allt som vi tror att kan gå fel inom projektet så att problemen kan åtgärdas före de ens uppstår.

Helmi