I Åbo ordnades måndagen 5.4 en ordförandekonferens dit vi hade bjudit in alla specialföreningars ordförande. Vi diskuterade kring olika evenemang som var aktuella inom de olika föreningarna. Åbo Akademis Studentkår lyfte upp vad som är aktuellt inom vår verksamhet och vad vi egentligen gör om dagarna för att även specialföreningarna skall få en inblick i det. Vi tog även upp saker som vi tror att kunde vara aktuella för föreningarna och som vi ville diskutera med dem.

Den ena saken var den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj. Vi diskuterade hur föreningarna borde göra med exempelvis medlemsregister och vad som är okej och vad som inte är det. I samband med senaste fullmäktigemöte höll vi en workshop om jämlikhetsfrågor och på basen av diskussionerna där ville vi nu lyfta upp ett par saker med föreningarna. Vad kan föreningarna och studentkåren göra för att göra verksamheten mer inkluderande och hur kan vi ännu bättre förebygga olika former av trakasserier i studielivet? Många bra synpunkter lyftes upp och arbetet fortsätter både inom studentkåren och i specialföreningarna.

Tanken med ordförandekonferensen är att de olika ordförandena skall lära känna varandra och sänka tröskeln för att kunna fråga varandra eller Studentkåren om det är något de undrar över. I Vasa planerar vi att ordna en liknande träff men datumet är ännu inte fastslaget. Vi meddelar er direkt vi vet!

Frida Sigfrids
Vice ordförande