Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har med bestörtning följt med diskussionerna i media kring frågan om könsneutrala toaletter på Åbo Akademi (ÅA). Det var ett gott beslut att införa könsneutrala toaletter på ÅA men beslutet har inte verkställts i enlighet med de förtroendevaldas önskemål, finsk lagstiftning gällande jämställdhet eller nationella rekommendationer för toalettskyltning.

Faktum att ÅA:s förvaltningsdirektör ifrågasätter en enskild namngiven student­representants mandat i media är väldigt allvarligt. (Åbo Underrättelser 17.3.2018)

Studentkåren förväntar sig att våra studentrepresentanter blir bemötta som fullvärdiga medlemmar av de organ de representerar, då de blivit valda till sina uppdrag av Studentkårens fullmäktige och konsekvent representerar studeranden vid ÅA. Student­representanternas mandat kan inte ifrågasättas. Student­representanter är en viktig resurs inom ÅA:s olika organ och blir tillsatta för att föra studerandes talan. Vi stöder våra studentrepresentanter och vill att student­representanternas arbete tas på allvar och respekteras. ÅAS anser att diskussionerna har tagit en okonstruktiv väg, och anser att student­representanten förtjänar en ursäkt.

ÅAS finner det beklagligt att en relativt enkel fråga har lett till missförstånd i förvaltningen och negativ inställning till en kunnig och engagerad student­representant. Den praktiska frågan gällande toalett­skyltningen torde i sig inte vara svår att lösa, i byggnader där man t.ex. inte på varje våning kan ha både “WC” och “herr- och dam-WC” kan man gärna tydligt skylta vägen till närmaste av de olika varianterna. Binärt kodade toaletter för t.ex. personer vars religion förbjuder dem att använda könsneutrala toaletter ska absolut också finnas i ÅA:s byggnader. Ett fullständigt slopande av dessa har aldrig varit på någons agenda.

Åbo 20.3.2018
Åbo Akademis Studentkår

Ina Laakso
Styrelseordförande

Frida Sigfrids
Vice ordförande