Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 mars 2018 beslutat att:

 • Lediganslå platsen som koordinator för jubileumsåret 2019;
 • Fastställa nya priser för Marlirummet:
  • Kårmedlemmar och specialföreningar – 50 €
  • Alumner – 100 €
  • Övriga – 200 €
  • Kategorin ”ÅAS närstående föreningar” stryks
 • Anhålla om medelinsamlingslov i anslutning till ÅAS100. Ändamålet för medelinsamlingen blir att göra kårhusen tillgängliga. Styrelsemedlem Reipsar och GS Honkasaari sköter det praktiska med ansökan i samordning med Ekonomiedirektionen;
 • Välja Ville Berglund, Julia Glantz, Unna Heimberg, Sofia Nordberg, Nicolina Nordman och Calle Wikman till ÅAS FSF-utskott;
 • Välja Marina Stenbäck till suppleant i arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen;
 • Ordna evenemanget ”Academill i förändring” i Vasa den 27 mars 2018. För evenemanget reserveras 25 €;
 • Ordna evenemanget ”Pop-up i Academill” i Vasa den 28 mars 2018;
 • Ordna evenemanget ”Alla har rätt till ett givande studieliv” i Vasa den 28 mars 2018. För evenemanget reserveras 25 €;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Havtornen den 5 april 2018. För evenemanget reserveras 100 €;
 • Anteckna till kännedom att Vappfirandet i Vasa ordnas av Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande r.f;
 • Arrangera pub quiz på Kåren 18 april 2018. Budget och program fastställs på nästa styrelsemöte;
 • Styrelsemedlem Nyström deltar i Astérix 40-årsfest 13 april 2018;
 • SO Laakso deltar i Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademis 51:a årsfest 13 april 2018;
 • Skicka en hälsning till Brobyggarna med anledning av deras sjunde årsfest.