Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 mars 2018 beslutat att: