Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 7 mars 2018 beslutat att:

 • Bevilja ordinarie generalsekreterare Riina Forsman tjänstledighet för perioden 31.3-31.8.2019;
 • Fastställa förslaget för ÅAS bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017;
 • Fastställa förslaget till redogörelse för intressesektorns verksamhet 2017;
 • Fastställa arvodet för årsfestmarskalken för ÅAS100 till 800 € och att ansökningstiden öppnar 8.3, stänger 2.4 och att intervjuer av sökande hålla 4-5.4. Styrelsen fattar beslut om marskalk för ÅAS100 på sitt möte 6.4;
 • Godkänna texten för Grupp 40 000:s insändare om spårvagnar i Åbo och gav i fullmakt åt SO Laakso och VO Sigfrids att ännu godkänna eventuella ändringar;
 • Som medlemmar i redaktionen för Errores 2018 fungerar förutom chefredaktör Ina Laakso: Helmi Andersson, Jonathan Nyström och Andreas Reipsar;
 • Nominera styrelsemedlem Reipsar till FSF:s kärnteam för projektet ”Framtidens arbete, vårt arbete”;
 • Förlänga ansökningstiden för FSF-utskottet till 21.3;
 • Införskaffa ny arbetsdator åt informatören och för ändamålet reservera 2455 € från budgetposten IT-anskaffningar;
 • HE Lindblad deltar i träff för studentkårernas högskolepolitiska experter i Helsingfors 9.3. Utgifterna bokförs på kontot Intressebevakning;
 • ÅAS ordnar Working in Finland-seminariet tillsammans med Arbetsforum och TYY;
 • Lediganslå priset Ros istället för ris. Högst 150 € från budgetposten Intressebevakning reserveras för ändamålet. Nomineringarna öppnar 19.3 och stänger 17.4. Styrelsen fattar beslut om pristagarna på sitt möte 20.4;
 • Lediganslå 7 000 € i specialföreningsmedel och kriterierna för de samma. Ansökningstiden är 9.3.2018 kl. 12:00 – 29.3.2018 kl. 23:59. Beslut om utdelning av specialföreningsmedel fattas på styrelsens möte 6.4;
 • Lediganslå 2 000 € i projektmedel och kriterierna för de samma. Ansökningstiden är 3.4.2018 kl. 12:00 – 27.4.2018 kl. 23:59. Beslut om utdelning av specialföreningsmedel fattas på styrelsens möte 4.5;
 • ÅAS deltar i Siistivappu-kampanjen tillsammans med TYY;
 • Ordna blodgivning i Åbo måndagen 8.10.2018;
 • Ordna specialföreningsmässa på Kåren i Åbo den 3.4 kl. 17-19;
 • Tillsammans med YLE och Brahe Djäknar ordna den traditionsenliga mösspåläggningen på Vårdberget 30.4.2018;
 • Tillsammans med frivilliga nationer ordna Wappmiddag på Kåren 30.4.2018;
 • Skicka en hälsning till Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet med anledning av deras 104:e födelsedagsmiddag;
 • Styrelsemedlem Andersson deltar i Impuls’ 55-årsfest på egen bekostnad;
 • Skicka en hälsning till Nylands Nation vid Helsingfors universitet med anledning av deras CCCLXXV årsfest;
 • Styrelsemedlem Nyström deltar i Åbolands Nations XLI årsfest.