Ordet intressebevakning kanske låter avlägset, stort och som någonting vi bara sysslar med här på studentkåren. Det är kanske sant – men bara delvis. Som gemene studerande kan också du påverka din studiemiljö! Här följer tips på en del saker man kan göra bara på några minuter eller lite till.

Svara på en fråga!

Om någon från personalen frågar efter din åsikt i korridoren, före eller efter en föreläsning eller i lunchkön – svara! Det tar knappt ingen tid av dig, men du kan ha gjort en stor tjänst för dig själv och dina medstuderande.

Kursutvärderingar

 

Svara alltid på kursutvärderingar! Utbildningslinje-, ämnes- och magisterprogramsansvariga har en skyldighet att använda och analysera studentrespons och kursutvärderingar för att utveckla undervisningen. Kom alltså alltid ihåg att svara på kursutvärderingarna efter varje kurs!

PS. Du har också rätten att veta hur kursutvärderingarna från tidigare påverkat hur kursupplägget ser ut nu. Fråga kursläraren om det inte gås igenom i början av kursen!

Studieklimat-, tillgänglighets- och andra undersökningar

Nu och då ramlar det in en undersökning om studieklimat, tillgänglighet eller liknande frågor i mejlen. Det kan kännas jobbigt att lägga ned tio minuter på att svara på en enkät, men det är definitivt värt det. Klyschigt men sant; tillsammans är vi starkare. Om tillräckligt många höjer rösten om att vi vill ha mera grupprum, en till läsesal eller bekvämare soffor till biblioteken är det svårare att ignorera – dessutom skulle de ju inte fråga om inte de var intresserade.

Det är i allas intressen att våra studieutrymmen är bekväma och ändamålsenliga, studerande trivs och har det bra. Så svara, svara, svara på alla liknande undersökningar!

Ämnesmöte

 

Sen då ditt ämne ordnar ämnesmöten. Gå! Ämnesmöten är en bra möjlighet att sitta ner en stund, fundera igenom utbildningen och studerandes behov med undervisande personal. Är det svårt att få utbyten att passa in i studierna? Önskar du mera inlämningsuppgifter istället för tenter? Vill du ha mera arbetslivsrelevans i studierna? Ämnesmöten ger en bra möjlighet att sitta ner och diskutera liknande saker med undervisande personal. Ta fast med kompisen på mötet och fundera ut vad ni vill säga på förhand!

College freshman tycker det är onödigt att gå på ämnesmöten. Fool. Fool!

Sen finns det givetvis en hel del sätt att påverka utöver dessa fyra. Du kan t.ex. söka till studentrepresentant, knacka på hos personalen och berätta om en förbättringsidé eller kontakta oss på studentkåren! Ha det bra och njut av våren!

Helmi Andersson
Studierelaterade ärenden, högskolepolitik samt internationella ärenden