Utskottet ska fundera på hur ÅAS påverkar på nationell nivå och hur vi kan utveckla vårt samarbete med FSF. Utskottet går bl.a. igenom materialet inför FSF:s förbundsdagar som årligen hålls i november. Utskottet funderar också på vilken verksamhet inom FSF som bäst kan gagna ÅAS medlemmar. Utskottets medlemmar, som alla kårmedlemmar, har möjlighet att kandidera för platserna som ÅAS delegater till förbundsmötet; delegaterna väljs av fullmäktige.

Är du intresserad av vad som händer inom utbildningsfrågor på nationell nivå, och vill se hur studentrörelsen jobbar i sin helhet? Har du intresse kring högskolepolitik, som t.ex. antagningsreformen, eller socialpolitik som aktuella SOTE-reformen?

Intresserad?

Skicka in en fritt formulerad ansökan via Halloped senast 5.3. I ansökan kan du gärna berätta vem du är, varför du är intresserad att vara med i utskottet och ifall du har tankar kring arbetet. Styrelsen behandlar de inkomna ansökningarna och väljer högst 15 personer till FSF-utskottet på sitt möte 7.3.

Då utskottet har valts hålls en utbildning i ärenden som berör utskottets uppgifter samt i FSF:s verksamhet.

Vid eventuella frågor kan du kontakta utskottets ordförande Nadja Vesterinen (nadja.vesterinen@abo.fi) eller ÅAS styrelses ordförande Ina Laakso (so@studentkaren.fi).