Vi vill ha fler, bättre och synligare praktikplatser

En del av styrelsens intressebevakning går ut på att försöka öka antalet praktikplatser i våra akademistäder.

I Åbo handlar det främst om att lobba för stadens beslutsfattare genom Grupp 40 000. Det är en grupp i Åbo där alla student- och studerandekårer samarbetar kring vissa linjedragningar. I den här gruppen har vi även träffat nästan alla Åbo fullmäktiges grupperingar för att föra fram våra åsikter direkt till beslutsfattarna. Något som uppkommit i dessa diskussioner med beslutsfattare är dock att de önskar att studerande vore ännu mer aktiva själva för att hitta de praktikplatser som erbjuds och ta kontakt med olika institutioner i Åbo. Studentkåren hoppas dock att städer även kunde marknadsföra sin praktikplatser bättre så studerande lättare kunde hitta dem.

Styrelsemedlemmarna i Vasa försöker i dialog med lokala beslutsfattare säkerställa ett rikligt utbud av praktikplatser, samt knyta ihop studierna med arbetserfarenhet från kommun, stat och det regionala näringslivet. Det skulle vara viktigt att de studerande som vill ha kontakt med arbetslivet och vill göra praktik under sin studietid också har möjlighet till det.

2018-10-09T10:18:49+00:002 februari, 2018|Categories: blogg|Tags: |