Denna vecka var det mera liv än vanligt i Havtornen i Vasa. Från och med i torsdags var nämligen hela ÅAS styrelse på plats för att bland annat bekanta sig med den soligare studieorten och träffa andra studerande- och studentkårer, samt förbereda sig för fredagens fullmäktigemöte och lördagens årsfest.

Dagen inleddes med ett frukostmöte med studerandekåren Noviums styrelse och tillsammans diskuterade vi en rad frågor som angår våra medlemmar. Saker som ventilerades var behovet av att ta i bruk stadscyklar och förbättra cykel- och gångbanorna i Vasa. Även fler parkeringsplatser vid Brändö campusområde och införandet av ett årsavgiftsbaserat parkeringskort för studerande som går att använda på stadens allmänna parkeringar diskuterades flitigt.

Sedan bar det vidare till Vasa universitet där vi bekantade oss med deras campusområde och lärde känna Vaasan yliopiston ylioppilaskuntas (VYY) styrelse. Under träffen konstaterades det att det behövs byggas fler studentbostäder i Vasa och att staden borde förstå att utveckla sitt varumärke som studiestad. Ett sätt Vasa stad kan göra det är genom att erbjuda stadens högskolestuderande fler och olika typer av förmåner och service som studerande faktiskt har nytta av.

På samtliga träffar diskuterades också student- och studerandekårernas gemensamma intresseförening, Vasa studerande r.f., och dess kommande verksamhet. Alla var rörande överens om att ensam är stark, men tillsammans är vi ännu starkare. Därför ansågs det vara viktigt att ett av föreningens mål under verksamhetsåret ska vara att åstadkomma ett kommunalpolitiskt linjepapper gentemot staden som alla kårer kan stå enade bakom.

Under torsdagen passade styrelsen även på att besöka ledningen för Vaasa Entrepreneurship Society (VES). Målet med deras verksamhet är att uppmuntra studerande till entreprenörskap och föreningen står bakom Harvest som beskrivs som ett seminarium som knyter samman framtidsorienterade företag med högskolestuderande från stadens alla sex högskolor. Sedan följde en palaver med Timo Bäckman som är direktör för ÅA:s förvaltning i Vasa. Många tankar utbyttes och flera idéer kläcktes på hur våra fastigheter kan användas mer ändamålsenligt.

Styrelsen hade med andra ord en livlig och lärorik torsdag och har under fredag förmiddag träffat både FPV:s dekanus Fritjof Sahlström och Göran Djupsund som är rektor för Åbo Akademi i Vasa. Sedan kommer styrelsen också träffa Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand och stadsstyrelsens ordförande Kim Berg senare idag.