Lediga studentrepresentantplatser

Vi har för tillfället några lediga studentrepresentantplatser.

Alla platser finns beskrivna på Halloped, studentkårernas gemensamma studentrepresentantportal. Där kan du läsa om uppdragen och lämna in din ansökan. Inloggning sker med ditt ÅA-användarnamn via knappen märkt HAKA. Du kan också läsa mera om att vara studentrepresentant här på vår webbplats.

Lediga platser

Ledningsgrupp för klasslärarutbildningen

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.1.2017 – 31.7.2019.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

  • fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och
  • fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

En suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 3.5.

Läs mera här.

Jämställdhetskommittén

Studentkårens styrelse fattar beslut om platsen på sitt möte 4.5.

Studerande och personal kan vända sig till jämställdhetskommittén om hen blivit diskriminerad på grund av kön till exempel vid anställning, erhållande av forskningsunderstöd, studier o.s.v. eller om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Under år 2018 ligger kommitténs fokus på informationen till personal och studerande gällande de uppdaterade jämställdhets- och likabehandlingsplanerna

En suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 3.5.
Läs mera här.

2018-05-02T12:33:06+00:0019 februari, 2018|Categories: nyhet|