Lediga studentrepresentantplatser

Vi har för tillfället några lediga studentrepresentantplatser.

Alla platser finns beskrivna på Halloped, studentkårernas gemensamma studentrepresentantportal. Där kan du läsa om uppdragen och lämna in din ansökan. Inloggning sker med ditt ÅA-användarnamn via knappen märkt HAKA. Du kan också läsa mera om att vara studentrepresentant här på vår webbplats.

Lediga platser

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Professor Mikaela Pörn fungerar som ordförande för gruppen.

En suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 21.3.

Läs mera här.

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.

År 2018 har Novium en ordinarie medlem i styrelsen och ÅAS väljer personlig suppleant.

Ansökningsdeadline är 23.3.

Läs mera här.

Delegationen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal. ÅAS har två platser i delegationen.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år.

Ansökningsdeadline är 23.3.

Läs mera här.

2018-03-19T13:17:04+00:00 19 februari, 2018|nyhet|