Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 21 februari 2018 beslutat att:

 • Lediganslå platserna i ÅAS FSF-utskott för år 2018. Anmälan öppnas 22.2 och stänger 5.3;
 • Utse Laura Brännkärr, Ida-Maria Sola och Ada Öhman till Boktornets utvecklingsgrupp. Som ÅAS styrelsens representant fungerar styrelsemedlem Andersson;
 • Arrangera en ”Påverka inom ÅA”-kväll på Kåren den 13.10.2018 och för ändamålet reservera 100 €;
 • Styrelsen håller en av punkterna på stadsrundvandringen Lost in Turku den 11.4 tillsammans med TYY:s styrelse;
 • Arrangera styrelsebytarkväll på Marlirummet den 2.3 och för ändamålet reservera 200 €;
 • Välja Ina Laakso som chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis 2018;
 • Ingen deltar i Kemistklubbens styrelsestugkväll;
 • SO Laakso, styrelsemedlem Andersson och HE Lindblad deltar i Tiina Häkkiläs pensionskaffe 6.3;
 • Skicka en hälsning till Medicinarklubben Thorax med anledning av deras LXXXVII årsfest;
 • Skicka en hälsning till SKY med anledning av deras 28:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Åbo Nation med anledning av deras CCCLXXV årsfest;
 • Skicka en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 148:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Maunula representerar ÅAS på JYY:s 84:e årsfest.