Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 februari 2018 beslutat att:

  • Tilldela GS Helen Honkasaari ÅAS styrelsenål.