Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 februari 2018 beslutat att:

  • Godkänna ÅAS99:s årsfestbudget och gav GS Honkasaari fullmakt att vid behov godkänna eventuella ändringar;
  • Tacka Seta för inbjudan till deras vändagskaffe i Helsingfors;
  • SO Laakso, VO Sigfrids och styrelsemedlemmarna Andersson, Nyström och Reipsar deltar i TYS frukost för student- och studerandekårernas representanter 22.2;
  • Ingen deltar i publiceringsseminariet om Rekommendationer för högskoleidrotten 1.3 i Helsingfors.