Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 7 februari 2018 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom att Ken Snellman anställts som vikarie för kanslisekreteraren;
 • GS Honkasaari beviljas fortsättning på sin ledarskapsutbildning;
 • Anteckna till kännedom att GS Honkasaari deltagit i en utbildning inom arbetsgivarjuridik;
 • Godkänna personalförmånerna för år 2018;
 • Återremittera ärendet om budgeten för ÅAS 99;
 • Fastställa årets stipendier från Magnus Karlssons minnesfond till 100 € per person. Styrelsen beslöt även att i år inte skilt nominera någon mottagare;
 • Fastställa årets fördelningsnyckeln för vissa gemensamma kostnader med TYY och TUO;
 • Reservera 360 € för collegetröjor med ÅAS-tryck. Medlen reserverades från budgetposten Trivsel;
 • Till styrelseordförande Ina Laakso utdela ÅAS förtjänsttecken Styrelselyran nummer 202 för över ett års aktivt styrelsearbete vid ÅAS;
 • Välja Jasmin Slimani till suppleant i jämställdhetskommittén vid ÅA;
 • Lediganslå fyra studentrepresentantplatser i Boktornets utvecklingsgrupp;
 • ÅAS i år deltar i samarbetet kring studentrabatter i Vasa tillsammans med andra student- och studerandekårer verksamma på orten;
 • ÅAS deltar i arrangerandet av Fastlaskiainensitz i Vasa den 13.2 tillsammans med FSLF;
 • Förlänga ansökningstiden för Errores chefredaktör till 19.2;
 • Styrelsemedlem Maunula deltar i SSHV:s styrelsebytarsitz på egen bekostnad;
 • Styrelsemedlem Andersson deltar i Nyländska Nationens LXXXII-årsfest.