99 år!

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 99:e årsdag firades i Academill i Vasa lördagen den 17 februari 2018.

Styrelseordförande Ina Laakso hälsade alla gäster välkomna. I sitt välkomsttal tog hon upp hur den nuvarande utbildningspolitiken på sikt riskerar förstöra valfriheten för framtidens studenter.

”För en långsiktig och hållbar framtid behöver vi personer som är nöjda med sin utbildning, sitt yrke och sitt liv. Kan man verkligen göra sitt bästa och njuta av sin studietid, om man redan stressat över den sen långt tidigare?” sa Laakso.

Styrelseordförande Laakso tackade både anställda och studenter som tillsammans och med stor entusiasm jobbar för studenternas bästa, trots alla utmaningar. Avslutningsvis tillönskade hon alla en underbar årsfest.

”För denna kväll handlar om oss alla, om att fortsätta jobba för en bra utbildning och studietid för de studerande som kommer efter oss. Så att vi kan lämna kvar något som är minst lika bra för dem” poängterade Laakso.

I samband med festligheterna avtackade ÅAS aktiva kårmedlemmar för sina insatser för studentkåren.

För förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Antonia Prinsén, Anton Norrback, Anders Solvin, Johanna Mantere och Pontus Lindroos.

För synnerligen förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingar med lyra ut till Alexander Lång.

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Helen Honkasaari, Jutta Maunula, Jacob Storbjörk, Andreas Reipsar, Helmi Andersson, Frida Sigfrids, Jonathan Nyström och Viktor Holmquist.

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Julia Liewendahl och Riku Tuominen.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond för deras villighet att ställa upp för Studentföreningen Politivas och Åbo Akademis Studentkår tilldelades Madeleine Grönroos och Niclas Portin.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Jenny Backström för hennes avhandling pro gradu i statskunskap med masskommunikation med rubriken ”Institutioners inverkan på socialt kapital : en undersökning av sambandet mellan samhällsstyrningens kvalitet och social tillit”.

2018-02-16T19:55:50+00:0017 februari, 2018|Categories: nyhet|