Lediga studentrepresentantplatser

Vi har för tillfället några lediga studentrepresentantplatser.

Alla platser finns beskrivna på Halloped, studentkårernas gemensamma studentrepresentantportal. Där kan du läsa om uppdragen och lämna in din ansökan. Inloggning sker med ditt ÅA-användarnamn via knappen märkt HAKA. Du kan också läsa mera om att vara studentrepresentant här på vår webbplats.

Lediga platser

Direktionen för CLL

CLL – Centret för livslångt lärande har ansvar för vuxenutbildningen (bland annat då öppna universitetet) och tidigare centret för språk och kommunikationen. Direktionen fattar annat beslut om språkcentrets kursprogram. Den treåriga mandatperioden är lång, speciellt för en studerande, men det är möjligt att avgå under mandatperioden (ex. på grund av utexaminering).

En medlem och en suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 25.1.

Läs mera här.

Rättsskyddsnämnden

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området.

Fyra medlemmar sökes. Ansökningsdeadline är 9.2.

Läs mera här.

Jämställdhetskommittén

Kommittén tar initiativ till och kontinuerligt utvecklar jämställdheten vid Akademin, informerar om jämställdhetsfrågor samt avger utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Även likabehandlingsfrågor hör till jämställdhetskommittén. Jämställdhetskommittén har satt igång arbetet för att anpassa den fysiska miljön vid ÅA till funktionshindrades behov.

En suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 5.2.

Läs mera här.

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Fakultetsråden har bland annat som uppgift att:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
  • besluta om fakultetens strategi,
  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

Två suppleanter sökes. Ansökningsdeadline är 9.2.

Läs mera här.

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakultetsråden har bland annat som uppgift att:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
  • besluta om fakultetens strategi,
  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

En suppleant sökes. Ansökningsdeadline är 9.2.

Läs mera här.

2018-01-22T13:15:25+00:00 8 januari, 2018|nyhet|