Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 26 januari 2018 beslutat att:

 • Godkänna sina preciseringar till verksamhetsplanen för år 2018;
 • Anteckna till kännedom styrelsens kommande deltagande i FSF:s startseminarium i Åbo 8-9.2;
 • Välja Niina Tammi som studentrepresentant och Oliver Back som suppleant till direktionen för centret för livslångt lärande för mandatperioden 26.1.2018–31.12.2020;
 • Godkänna sin insändare gällande antagningsreformen;
 • Skicka publikationen Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – Åbo Akademis Studentkårs rättsskyddsguide jämte följebrev till ledande personer inom studieförvaltningen och ämnesföreningarna;
 • Ordna ett fantåg till Per Brahe-statyn i Åbo den 12 februari;
 • Tillsammans med TYY, TUO och Novium ordna Fastlaskiainen i Åbo den 13.2;
 • Anteckna till kännedom att Fastlaskiainen i Vasa den 13.2 arrangeras av Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande r.f;
 • Arrangera specialföreningsmässa i Vasa den 12.2. Deltagande i mässan är gratis för specialföreningar. Övriga studerandeföreningar får delta i mässan mot en avgift på 20 €;
 • Godkänna sitt förslag till Akademiföreningen Åbo Akademiker gällande annonsplatser 2018;
 • SO Laakso deltar i firandes av Sibeliusmuseums byggnads 50-års jubileum;
 • Styrelsemedlem Nyström deltar i MK:s styrelsebytarsitz 7.2 på egen bekostnad;
 • Fullmäktiges andra vice ordförande Sofia Jern deltar i SSI:s studentledarseminarium 7.2;
 • Tacka Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet för inbjudan till deras recentiorsmiddag;
 • Styrelsen deltar i SF-klubbens ost- och vinkväll på egen bekostnad;
 • Skicka en hälsning till Vasa Nation med anledning av deras CX årsfest;
 • Skicka en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras XXVI årsfest;
 • Styrelsemedlem Maunula deltar i Studerandekåren Noviums jubileumsårsfest 16.2.