Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 januari 2018 beslutat att:

 • Fastställa principerna för intressesektorns penningrörelse år 2018;
 • Anteckna styrelsens handbok till kännedom;
 • Anteckna resereglemente för förtroendevalda till kännedom;
 • Fastställa principer för ÅAS representation år 2018. Årsfestgåvor doneras till Finska Röda Korsets De ungas skyddshus;
 • Köpa in en bärbar dator med tillhörande kringutrustning och för ändamålet reservera 1330 €;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatserna i direktionen för CLL till torsdagen 25.1 kl. 23.59;
 • Välja Pinja Harjunpää och Carl-Erik Strandberg som studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa;
 • Välja Helmi Andersson och Andreas Reipsar som ÅAS representanter i studerandeforum för Arbetsforum;
 • Fördela platserna för olika ÅA interna och externa arbetsgrupper inom sig på följande vis:
  • Hälsoarbetsgruppen i Åbo – Frida Sigfrids
  • Hälsoarbetsgruppen i Vasa – Jacob Storbjörk
  • Tillgänglighetsnätverket i Åbo – Helmi Andersson
  • Nätverk för sociala frågor gällande studerandes utkomstsäkerhet i Åbo – Frida Sigfrids
  • Studiesociala arbetsgruppen vid Åbo Akademi – Helmi Andersson
 • Välja Jonathan Nyström som studentkårens representant i Kundkommittén i Åbo;
 • Befullmäktige SO Laakso att godkänna den slutliga versionen av ÅAS utlåtande till ÅA gällande betygsantagning;
 • HE Lindblad deltar i möte med SHVS VD och kommunikationschef för att diskutera SHVS språk- och kommunikationsstrategier samt förverkligande av dessa med tanke på det svenska språket;
 • Lediganslå uppdraget som Errores chefredaktör år 2018. Ansökningstiden går ut tisdagen 6.2 kl. 15.00 och ansökningarna ska skickas till kansli@studentkaren.fi;
 • Tillsammans med SF-klubben ordna en valvaka på Kåren söndagen 28.1;
 • SO Laakso deltar i ÅSL:s LXXXV årsfest;
 • FO Lindroos, SO Laakso och GS Honkasaari deltar i Hundra år med Åbo Akademi;
 • Med anledning av VYY:s 50:e årsfest framför styrelsen ÅAS hälsningar på solenna akten;
 • SO Laakso deltar i SHS 108:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Folkdanslaget Otakt med anledning av deras 45:e årsfest.