Den senaste veckan har vi i styrelsen skrivit ett utlåtande angående antagningsreformen. Vad är alltså antagningsreformen och varför har ÅAS tagit ställning till den?

Kort sagt; antagningen till universiteten har varit en omdiskuterad fråga i Finland i flera år. I stort sett råder det konsensus om att det är bra att antagningen till universiteten förenklas och att långa inträdesprov som kräver lång förberedelse slopas. Ett av undervisnings- och kulturministeriets mål är att öka på betydelsen av studentexamen i antagningen och meningen är att över hälften av studerandena som antas till universiteten år 2020 kommer in enbart på studentexamensbetyget.

Det är meningen att antagningen till de olika universiteten också ska bli mer enhetlig och tydlig att förstå. För att främja det här målet tillsatte ministeriet en arbetsgrupp vars uppgift var att skapa ett nationellt verktyg för hur man ska räkna poäng till antagningen baserat på studentexamen. Detta verktyg skickades på remiss till universiteten och studentkårerna och det är alltså det här som också vi på ÅAS fått kommentera. En länk till vårt utlåtande finns längre ner men här kommer några poänger vi lyfte upp:

1. Tidtabellen

En av de viktigaste poängerna ÅAS ville lyfta upp var tidtabellen för reformen. Ministeriets mål för antagningen 2020 påverkar i stor grad de ungdomar som redan valt sina kurser i gymnasiet och med tanke på att kursvalen påverkar deras möjligheter att söka in till universitetet ansåg vi att man borde skjuta upp reformen med ett år. På så sätt skulle de som berörs av reformen ha en bättre kännedom om vad den handlar om.

2. Gymnasiet som allmänbildande utbildning

Verktyget som undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp presenterade uppmuntrar till att skriva endast ett fåtal ämnen i studenten och att enbart satsa på de ämnen man är bra på. Dagens universitetsstudier med breda kandidatutbildningar gagnas inte av en antagningsmodell som signalerar studerande att det lönar sig att rikta in sig på ett smalt område i ett tidigt skede. Därför poängterar ÅAS också i utlåtandet att gymnasiet är och skall fortsätta vara en allmänbildande utbildning.

3. En reell andra chans

ÅAS ville också lyfta upp frågan om vem som har en reell chans att börja studera på universitet. Det är bra att tunga inträdesprov som kräver lång förberedelse slopas, men ÅAS ser fortfarande urvalsprov som är oberoende av tidigare betyg som en bra inkörsport för antagning. Studerande från en mångsidig bakgrund är en styrka för universitetet och möjligheten att börja studera skall vara jämlik oberoende tidigare utbildning.

Om du är intresserad av att läsa mera om antagningsreformen och vårt utlåtande i sin helhet kan du kolla in de här länkarna:

ÅAS utlåtande om antagning

UKM:s sida med frågor & svar om antagningsreformen

Ha de bra allihop, ses på campus!