Svenskfinlands kanske finaste förtroendeuppdrag

Åbo Akademis Studentkår höll maratonmöten i dagarna två förr-förra veckan. Gamla kårfullmäktige för mandatperioden 2016-2017 höll sitt sista höstmöte 30.11. Nya fullmäktige höll sitt konstituerande möte 1.12.

På mötet 30.11 deltog enbart 13 fullmäktigeledamöter och vi var därmed med minsta möjliga marginal beslutsförda. En av förklaringarna till detta är att många av de valda 25 ledamöterna har under mandatperioden fått färdigt sin examen och därmed lämnat sina kåruppdrag.

Denna knapphet på ledamöter gjorde sig bäst påmind under punkten kring om att bevilja att den avgående styrelsen och fullmäktigesordföranden rätt att få fortsätta bära den så kallade styrelsenålen. Till saken hör att detta är en fråga som det egentligen inte brukar råda några delade meningar om. Men genom att fullmäktigeordföranden direkt berördes var han tvungen att jäva sig. Detta innebar att man inte var längre beslutsförda och vi hade därmed inga andra val än att bordlägga ärendet.

Alla var rörande överens om det är mycket bra att nya (och gamla) krafter snart tar över. Mest av alla kanske avgående fullmäktigeordförande Oscar Nyman och resten av gamla styrelsen som på nya fullmäktiges möte slutligen fick beskedet; Ni får behålla era styrelsenålar. Ha det gott!

Under mötet behandlades även verksamhetsplaner och budgetar för intressesektorns och affärsverksamheten. Därtill några personval till bl.a. studenthälsan. Mera info hittar ni på kårens webbsidor under kategorin beslutslistor.

På det nya fullmäktigs möte var det personval, personval och personval som stod på agendan. Ett nytt fullmäktigepresidium utsågs, en ny kårstyrelse valdes och ekonomidirektionen kompletterades. Här kan ni läsa mera om presidiets och styrelsens sammansättning.

Detta blir också mitt sista blogginlägg i egenskap av ÅSS:s gruppordförande och fullmäktigeledamot åtminstone på ett tag. Fullmäktige valde nämligen mig till ÅAS:s styrelse. Ett uppdrag som jag betecknar som ett av de kanske finaste förtroendeuppdragen i Svenskfinland. Jag ser framemot att tillsammans med styrelsen och fullmäktige jobba för frågor som berör oss studerande och säkerställa att ni kårmedlemmar får valuta för er kåravgift.

I försättningen är det kamrat Elisabeth Diljaj som kommer hålla ÅSS:s fana högt i kårfullmäktige.

ÅSS vill avslutningsvis tacka fullmäktiges presidium och styrelsen för år 2017 för det goda samarbetet och ert gedigna engagemang för ÅAS. Och gratulera det nya presidiet och styrelsen, samt önska dem lycka till.

God jul och Gott Nytt År!

Jacob Storbjörk

Fullmäktigeledamot (ÅSS)

2017-12-12T10:39:39+00:0012 december, 2017|Categories: blogg|