Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 18 december 2017 beslutat att:

 • GS Honkasaari, SO 2018 Ina Laakso, HE Lindblad och ekonomisektorn uppdaterar ÅAS krisplan;
 • Välja Ellen Ijäs som koordinator för Fastlaskiainen 2018;
 • Välja Painosalama som tryckeri för ÅAS rättskyddsguide;
 • Bordlägga ärendet om införskaffning av formulärverktyg till ÅAS webbplats;
 • Införskaffa flerspråkighetsverktyget WPML och för ändamålet reservera 80 €;
 • Återremittera ärendet om införskaffning av ny bordsdator till KS;
 • Återremittera ärendet om införskaffning av bärbar dator jämte kringutrustning till sjunde styrelsemedlem;
 • Godkänna bokslutet för Wapptidningen Errores 2017 och undantagsvis utbetala hela vinsten till chefredaktören;
 • SF-klubben kan använda de redan beviljade projektmedlen till ett annat projekt;
 • Välja Andreas Reipsar som studentrepresentant till styrgruppen för ÅA:s nya integrerade studieinformationssystem för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2018;
 • Välja Malin Fredriksson som studentrepresentant i ÅAB:s direktion för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2020.