Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 5 december 2017 beslutat att:

  • Befullmäktiga styrelseordförande Pontus Lindroos att representera ÅAS på OVVS årsmöte i Vasa 5.12.2017.