Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 30 november 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom att uppdraget som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2018 i Åbo har lediganslagits 25.11. Styrelsen fattar beslut om anställning på styrelsemötet 7.12. Koordinatorns arvode är 450 €;
 • Godkänna Arbetsgruppen för ÅAS100:s förslag på medlemmar till redaktionen för Vårdträdet. Redaktionen fastställs så fort de tillfrågade svarat jakande;
 • GS Honkasaari beviljas ledarskapsutbildning som en del av introduktionen till arbetet som GS;
 • Reservera 2500 € för renovering av köket på kårkansliet i Åbo;
 • Reservera 160 € (+ eventuell frakt) för införskaffning av IT-utrustning;
 • Ärendet om ÅAS representant i SHVS delegation för återstoden av 2017 förs till kårfullmäktige som ett brådskande ärende;
 • SO Lindroos och styrelsemedlem Printz deltar i Pedactus 30-års fest;
 • GS Honkasaari, SO Lindroos och SO18 deltar i FSF:s julglögg;
 • Ingen deltar i seminariet Svensk träff på ÅST 11.12;
 • Skicka ett julkort till VYY med anledning av deras julglögg 12.12;
 • Styrelsen deltar i FRK Åbolands julkaffe 12.12.