Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 01/18 (1.12.2017) att:

 • Välja Pontus Lindroos som fullmäktiges ordförande och Meri Lindström som första vice ordförande och Sofia Jern som andra vice ordförande för fullmäktige för år 2018;
 • Välja Ina Laakso som styrelseordförande för år 2018;
 • Anta de ansvarsområden för styrelsen som fastställdes av fullmäktige på möte 08/17;
 • Välja Helmi Andersson, Jutta Maunula, Jonathan Nyström, Andreas Reipsar, Frida Sigfrids och Jacob Storbjörk till styrelsen för år 2018;
 • Välja Frida Sigfrids till styrelsens vice ordförande för år 2018;
 • Välja Victor Holmquist till vice ordförande och Rachel Nygård-Taxell och Jarkko Kaplin till expertmedlemmar i ekonomidirektionen för perioden 1.1.2018-31.12.2019;
 • Välja Julia Liewendahl och Kati Systä som Kåraller för år 2018;
 • Välja Niklas Grönholm, Caroline Lång och Frans Villanen till medlemmar för Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa för år 2018;
 • Välja Stefan Wallin till ÅAS kurator för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2019;
 • Fastställa ett FSF-utskott för år 2018;
 • Till fullmäktiges valutskott för år 2018 välja:
  • LSK Åbo: Mathilda Holmström (Unna Heimberg)
  • DRV: Patrick Schubert (Elisabeth Järnefelt)
  • ÅGV: Valter Östberg (Rosanna Fellman)
  • ÅSS: Ursula Korpijärvi (Jonathan Wikström)
  • MK-listan: Mathilda Evers (Karl Johansson)
  • LSK Vasa: Julia Liewendahl (Niklas Grönholm)
  • LSK Jakobstad: Isabelle Back (Rebecka Streng)
 • Bevilja Oscar Nyman, Pontus Lindroos, Ina Laakso, Richard Printz, Kati Systä, Nadja Vesterinen och Sebastian Wassholm rätten att bära styrelsenålen efter 31.12.2017;