Vi söker styrelsen 2018

Vill du vara med och påverka vår allas framtid som studerande, på såväl lokal som nationell nivå? Vill du förbättra vår allas studievardag på campus? Vill du organisera, skapa nya och upprätthålla gamla studenttraditioner? Eller kanske du vill vara med och skapa kontakter till närings- och arbetsliv? Vill. Du. Ha. Roligt?

Styrelsens sammansättning för 2018 är:
– En styrelseordförande
– Sex styrelsemedlemmar (varav en också fungerar som vice styreleseordförande)

Ansvarsområdena är:

Två styrelsemedlemmar med ansvarsområdet intressebevakning Åbo
– Studierelaterade ärenden och högskolepolitik
– Välmående, jämlikhet och socialpolitik
– Internationella ärenden
– Stadsrelationer

En styrelsemedlem med ansvarsområdet intressebevakning Vasa
– Studierelaterade ärenden
– Välmående och jämlikhet
– Stadsrelationer

Tre styrelsemedlemmar vars ansvarsområden fördelas sinsemellan utgående från följande områden:
– Evenemang Åbo
– Evenemang Vasa
– Specialföreningar Åbo
– Specialföreningar Vasa
– Kommunikation
– Näringsliv
– Arbetsliv
– Tutor- och gulnäbbsverksamhet
– ÅAS 100
– Projektansvarig

Ifall du har frågor ta kontakt med styrelsesondrare Richard Printz (richard@studentkaren.fi, tel. 040 5008565).

Skicka in din intresseanmälan via Halloped. Om du också vill skicka in bilagor så som CV etc till din intresseanmälan kan du också skicka dem direkt till styrelsesonderaren. I din intresseanmälan får du gärna skriva ut vilka ansvarsområden du är intresserad av.

Kandidaterna till kårstyrelsen förväntas vara på plats för intervjuer på fullmäktiges möte 1.12. i Åbo.

2017-11-17T08:33:12+00:0017 november, 2017|Categories: nyhet|