Åbo Akademis Studentkår har valt nytt fullmäktige för perioden 1.1.2018 – 31.12.2019. Till ÅAS fullmäktige valdes 25 ledamöter jämte suppleanter. Sammanlagt 71 kandidater ställde upp i fullmäktigevalet. Antalet röstande kårmedlemmar var 1548 vilket ger ett valdeltagande på 32,04 % (valdeltagandet vid senaste val 2015 var 24,9 %). Årets valdeltagande är det högsta ÅAS haft på 2000-talet. Röstningsförfarandet var även i år fullständigt elektroniskt. Det elektroniska röstningssystemet öppnades kl. 9.00 7.11 och stängdes kl. 15.00 8.11. Förhandsröstning hölls mellan 30.10 och 3.11.

Röstmagneter i årets fullmäktigeval var Julia Liewendahl (LSK Vasa) med 103 röster, Rosanna Fellman (Åbo Gröna Vänster) med 78 röster och Pontus Lindroos (De Rättvisa) med 57 röster.

”Vårt mål internt inom valnämnden har hela tiden varit att nå över 30 % valdeltagande. Valnämnden, kårvalskoordinator, anställda och kandidater har jobbat väldigt hårt och det är fantastiskt att vi lyckades. Det här är de facto det högsta valdeltagandet i ett kårval på hela 2000-talet. Idag är alla vinnare!” säger valnämndens ordförande Rasmus Lindqvist.

Mandaten fördelades enligt det preliminära valresultatet på följande vis:

  • De Rättvisa: 9
  • MK-listan: 4
  • Liberala Studerande i Jakobstad: 1
  • Liberala Studerande i Åbo: 7
  • LSK Vasa: 2
  • Åbo Gröna Vänster: 1
  • Åbo Socialdemokratiska Studerande: 1

Liberala Studerande i Jakobstad, Liberala Studerande i Åbo och LSK Vasa var i valförbund. Åbo Gröna Vänster och Åbo Socialdemokratiska Studerande var också i valförbund.

Det slutliga valresultatet fastställs på valnämndens möte 9.11.