Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 16 november 2017 beslutat att:

 • Anställa Ken Snellman på 64 % arbetstid som projektmedarbetare för KS Heikkilä för utvecklandet av posten i enlighet med ÅAS nya strategi;
 • ÅAS anställer en vikarie för kanslisekreterare vid det fall att ordinarie inleder en längre frånvaro och en god kandidat framkommit;
 • Godkänna sin proposition till verksamhetsplan för intressesektorn år 2018;
 • Godkänna sin proposition till budget för intressesektorn år 2018;
 • Ordna två stycken informationskvällar om styrelsen och ÅAS för intresserade;
 • Anteckna GS Honkasaaris rapport om tidningen Studiestödet till kännedom;
 • Befullmäktiga SO Lindroos och GS Honkasaari att införskaffa nya kontorsmöbler och –prylar till kårkansliet i Åbo och för ändamålet reserverades 5000 €;
 • Välja Ville Arponen, Rebecca Mattbäck, Andreas Reipsar och Sini Lamoureux till referensgruppen för det s.k. Peppi-projektet för mandatperioden 16.11.2017-31.12.2018;
 • Välja Noel Forsén, Henna Mäkelä, Cecilia Juuti och Alexander Rönnblad till arbetsgruppen för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet på FHPT för mandatperioden 16.11.2017-30.10.2020;
 • Välja Anton Norrback som ordinarie medlem och Joakim Wennström som hans suppleant till Åbo Akademis valnämnd för mandatperioden 1.1.2018-31.12.2020;
 • Skicka sitt brev om rekryteringen av ny informationschef till Studenternas hälsovårdsstiftelse med ÅAS och rektors underskrift;
 • ÅAS deltar i fantåget till hjältegravarna den 6.12 tillsammans med de övriga student- och studerandekårerna i Åbo. För arrangemanget reserveras 50 €. För busstransporten tillbaka från gravarna valde styrelsen offerten från Jalobus/Grandell;
 • Välja Milja Ångerman, Victoria Bäckman, Julia Liewendahl, Adelina Sabel, Niclas Grönholm, Emil Sahlström, Ida Nordell och Sara Nordell till årsfestkommittén för ÅAS99;
 • Ordna utbildning för specialföreningarnas styrelser 18.1.2018 i Åbo och 22.1.2018 i Vasa. För ändamålet reserveras 200 €;
 • Ingen deltar i lanseringstillfället för pamfletten ”Talar du svenska?”;
 • Skicka en hälsning till Pictura med anledning av deras XIV årsfest;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i HUS 149:e årsfest;
 • Styrelsen deltar i ÅSNA:s kaffebjudning 29.11;
 • Tacka Teknologföreningen för inbjudan till deras självständighetsfest;
 • Ingen deltar i Åbo stads workshop om parkeringar;
 • Styrelsemedlem Wassholm deltar i Luciabalen med tillhörande Grodornas afton den 13.12 i Stockholm;
 • Tacka SU för inbjudan till deras julfest.