Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 3 november 2017 beslutat att:

 • Förlänga Ken Snellmans vikariat som kanslisekreterare fram till 30 november 2017;
 • Välkomna KS Markus Heikkilä tillbaka på deltid från och med 6 november;
 • Som årsfestgåvor donera pengar till Röda Korsets katastroffond. Ifall att värdkåren / -föreningen har speciella önskemål för donationsmål kan även dessa tas i beaktande i samband med uppvaktningen;
 • Ge GS Honkasaari i uppgift att utreda eventuella möjligheter att köpa annonser i den Vasabaserade tidningen Studiestödet;
 • Välja Cecilia Karlsson som årsfestmarskalk för ÅAS 99:e årsfest, 17.2.2018;
 • Skicka ett brev till dekanerna om behovet att i fakultetsråden fatta beslut om enheternas rutiner för ämnesmöten. Styrelsen befullmäktigade SO Lindroos och GS Honkasaari att färdigställa brevet;
 • Ordna julglögg för studentrepresentanter och det högskolepolitiska nätverket den 4.12 i Åbo. För ändamålet reserverades 50 €;
 • Ordna en fest för att fira Havtornen 10 år den 22 november. Styrelsen deltar i mån av möjlighet;
 • Ordna Julglögg i Vasa den 14.12. SO Lindroos och SO 18 deltar från Åbo;
 • Ordna självständighetsfest 6.12 på Kåren i samarbete med Åbo Akademi och Akademiföreningen Åbo Akademiker;
 • ÅAS är med och arrangerar Welcome Party 18.1.2018 på Club Marilyn. Föreningen ISTU sköter biljettförsäljningen på plats;
 • VO Laakso deltar i Katharsis 20-årsfest 7.11;
 • VO Laakso deltar i Humanistiska Föreningens XC årsfest 18.11;
 • Tacka Humanistiska Föreningen vid Stockholms universitet för inbjudan till Ugglemiddag 25.11;
 • Ingen deltar i SSHV:s årsfestseminarium;
 • Bordlägga ärendet om Luciabalen med tillhörande Grodornas afton.