I morgon är det slutligen dags för kårvalets egentliga valdagar. Det är nu det gäller, Studentkårens riktning de två kommande åren ska avgöras och makten ligger i dina händer. Ibland kan man förundras över det stora intresset som omger exempelvis USA:s presidentval i våra nordiska länder. Ja, det är ett väldigt viktigt val för världen men vi får likväl stå som statister på sidan utan någon rösträtt. Kårvalet är den totala motsatsen till USA:s presidentval. Den som väljs in till Studentkårens högsta beslutsfattande organ torde ha väldigt små chanser att påverka hela världen och några kärnvapenkoder kommer inte att ges till nästa fullmäktigeordförande. Likväl är det kårvalet som är din verklighet, det är i det här valet som din vardag vid Åbo Akademi påverkas.

Fullmäktige väljer exempelvis studentrepresentanterna i Åbo Akademis styrelse, universitetskollegium och i fakultetsråden för att nämna några centrala organ. Vidare säkerställer fullmäktige att studerandes röst hörs där den borde höras. Fullmäktige tillsätter kårstyrelsen som arbetar på daglig basis för din studietillvaro och utser även ekonomidirektionen som bland annat styr över kårens fastigheter och kårkaféerna du äter lunch i. Alla dessa viktiga val har du en chans att påverka och det är via kårvalet. Säkerställ att det kommer in goda kandidater som kan fatta dessa stora beslut. Du kanske inte håller med alla beslut som har fattats av kårfullmäktige tidigare eller så gör du det, svaret är detsamma. Ta din chans att påverka! Det sämsta alternativet i alla lägen är att inte göra någonting. Vi har 71 uppställda kandidater, har du inte bestämt dig för en kandidat att rösta på så kan du göra kårvalets kandidattest.

Det är även otroligt enkelt att göra sin röst hörd i kårvalet. Varje dator/surfplatta/smarttelefon är ett valbås. Du behöver endast följa länken på https://karval.studentkaren.fi och fylla i ditt ÅA-användarnamn och lösenord. Kårvalet berör din vardag, din verklighet – påverka den!

Kårvalsnämnden