I höst ordnas det ett nytt val till kårfullmäktige. Kårvalet ordnas vartannat år och genom det väljs ett nytt kårfullmäktige med 25 medlemmar som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över studentkåren. I år kommer valet att ske 7-8.11 med förhandsröstning 30.10–3.11. Röstningen sker elektroniskt.

Tiden för att bilda valföreningar och ställa upp kandidater i Kårvalet gick ut i fredags och det är 72 kandidater fördelat på 7 valföreningar som kommer att kämpa om makten på studentkåren. Det kan jämföras med föregående kårval 2015 då 49 kandidater var uppställda.

Kårvalsnämndens ordförande Rasmus Lindqvist kommenterar den stora ökningen av kandidater:

“Kårfullmäktige beslutade under den senaste mandatperioden att satsa extra resurser på Kårvalet för att aktivera medlemmarna. Vi kom tidigt igång med arbetet inför årets kårval och valföreningarna har varit otroliga på att rekrytera kandidater. Det är roligt att se hur vårt arbete har gett resultat. Vårt mål är att engagera studerandena och skapa en kårvalsyra i höst.”

Under den en månad långa valkampanjen kommer det att finnas många evenemang där man kan bekanta sig med kandidaterna. Bland annat kommer det att ordnas två valtorg i Åbo och ett i Vasa. Bägge orterna kommer också att stå som värdar för varsin valdebatt, med kårkurator Stefan Wallin som moderator i Åbo och Joakim Strand som moderator i Vasa.

Kårvalskoordinator Emilia Mattsson:

“Det kommer att bli en spännande höst och vi har lyckats få två välkända namn att moderera valdebatterna. Att få fler kandidater att ställa upp i valet har endast varit ett delmål och nu kommer vi att jobba för att även höja valdeltagandet som i senaste kårval låg på 24,9 %. Med så här många goda kandidater har vi alla förutsättningar för att nå även det målet.”

Följande valföreningar är uppställda i årets Kårval:

  • De Rättvisa (20 kandidater)
  • Liberala Studerande i Jakobstad (2 kandidater)
  • Liberala Studerande i Åbo (19 kandidater)
  • LSK Vasa (5 kandidater)
  • MK-listan (16 kandidater)
  • Åbo gröna vänster (2 kandidater)
  • Åbo Socialdemokratiska Studerande (8 kandidater)

Liberala Studerande i Jakobstad, LSK Vasa och Liberala Studerande i Åbo har ingått valförbund. Åbo gröna vänster och Åbo Socialdemokratiska Studerande har ingått valförbund.

Kandidaterna listas på Kårvalets sidor.