Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 oktober 2017 beslutat att:

 • Godkänna sina principer för kansliarbetet under kårvalstiden;
 • Godkänna utkastet för budget för år 2018 inför fullmäktiges remissrunda och gav SO Lindroos och GS Honkasaari fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling;
 • Styrelsen besöker Vasa 25-26.10;
 • Reservera 350 € för licensavgifter så att KS Snellman kan färdigställa ÅAS nätbutik. De utrymmen KS Snellman ansvarar för överflyttas till nätbutikens bokningssystem;
 • Utse GS Honkasaari och Kati Systä till observatörer på FSF:s förbundsmöte 17-18.11.2017;
 • Förlänga ansökningstiden för ÅAS årsfestmarskalk till 2.11 kl. 23.59;
 • ÅAS medverkar i FSF:s kampanj för avgiftsfri utbildning. Som kontaktperson fungerar styrelsemedlem Vesterinen;
 • Godkänna sitt utlåtande om förändringarna i lagen om allmänna bostadsbidraget;
 • Godkänna sin insändare om delbostadsnormen och gav SO Lindroos och styrelsemedlem Systä fullmakt att i samråd med styrelsen skriva färdigt insändaren;
 • Till fullmäktige föreslå att fullmäktige nominerar Kati Systä som första prioritet och Pontus Lindroos som andra prioritet till SHVS delegation för mandatperioden 2018-2019;
 • Ordna blodgivning på Kåren 12.4.2018;
 • Ordna julglögg på Kåren i Åbo den 13.12. För ändamålet reserveras 75 €. Motsvarande tillställning i Vasa behandlas på nästa styrelsemöte;
 • Ordna kårkansliernas julfest den 15.12. För ändamålet reserveras 350 €;
 • SO Lindroos deltar i TUO:s 11:e årsfest 3.11;
 • Skicka en hälsning till Justus med anledning av deras XXVI årsfest;
 • Ingen deltar i ÅUF:s höstmöte 11.11;
 • Ingen deltar i ÅUF:s årsfest 11.11;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i Politivas 35-årsjubileum 17.11;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i Tamy:s 92:a årsfest 24.11;
 • Ingen deltar i Seta:s förbundsmöte 25-26.11;
 • Tacka för inbjudan till Nylands Nations självständighetsfest 6.12;
 • SO Lindroos deltar i SSHV:s årsfest 2.12.