Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 6 oktober 2017 beslutat att:

 • Godkänna utkastet till verksamhetsplan 2018 inför fullmäktiges remissbehandling och gav SO Lindroos fullmakt att vid behov ännu komplettera utkastet inför fullmäktiges behandling;
 • Bordlägga ärendet om budget för 2018;
 • Konstatera att GS Helen Honkasaari enligt ÅAS stadgar tillsammans med FO, SO, VO och EDO har rätt att teckna studentkårens namn;
 • Bevilja GS Helen Honkasaari rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderat post som skickats till ÅAS från och med 9.10.2017;
 • Bevilja GS Helen Honkasaari förvaltnings- och användarrätt till ÅAS bankkonton, och att ett nytt kreditkort beställs åt GS Helen Honkasaari. Förutom GS ska endast VD Patrik Fellman ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera för GS;
 • Godkänna sitt utlåtande gällande FSF:s styrdokument;
 • Godkänna texten till sin insändare till ÅU om studielån och skuldrådgivning, och att ännu invänta på OK från FSF;
 • Lediganslå platserna som ÅAS kandidater till SHVS delegation. Ansökningstiden utgår 19.10;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Vasa 26.10 och i Åbo 1.11 och för ändamålet reserverades 350 €;
 • Ordna Campuskarusell, i Vasa v. 43 och i Åbo v. 46, och för ändamålet reserverades 40 €;
 • Styrelsen deltar i porträttavteckning för ÅA:s rektor 2006-2014 Jorma Mattinen 24.10;
 • Skicka en hälsning till StudOrg med anledning av deras LXXIX årsfest;
 • Bland fullmäktigeledamöterna fråga om någon kan representera ÅAS på VAMOK:s 21:a årsfest, och om inte någon ledamot har möjlighet skicka en hälsning till VAMOK;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i SF:s XCII årsfest;
 • Ingen deltar i Åbo stads workshop 7.11;
 • SO Lindroos deltar i KK:s XCIV Kemistbaal;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i TYY:s 95:e årsfest. GS Honkasaari ska även tillfrågas;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i MK:s 89:e årsfest.