Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 29 september 2017 beslutat att:

  • anställa filosofie magister Helen Honkasaari som generalsekreterare från och med 9.10.2017 så länge som generalsekreterarens vikarie Linda Lindholm är föräldraledig eller vid eventuellt avslutande av hennes kontrakt under pågående vikariat under ordinarie GS Forsmans vårdledighet. I det fallet att den ordinarie tjänsten blir ledig under pågående vikariat ledigförklaras tjänsten.