Digitala tenter kommer! Är du redo?

I tisdags (24.10) sammanträdde fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår. Mötet präglades av flera motioner och personval.

Den första motionen hade rubriken ” Motionsutbud på svenska inom Campusport?” och den var inlämnad av Wennströms (LSK) och Lindqvists (DRV). Motionen godkändes enhälligt och i framtiden kommer informationen och utbudet på svenska stärkas inom Campusport är det tänkt. ÅSS:s fullmäktigegrupp tyckte att motionärerna belyste en viktig problematik med sin motion och det är också glädjande att se samarbete mellan grupperingarna.

Sedan behandlades faktiskt hela tre fullmäktigemotioner som alla var inlämnade av vår engagerade förening och fullmäktigegruppering, ÅSS – Socialdemokratiska studerande. Motionerna går att läsa i sin helhet här.

Våra fullmäktigemotioner hade rubrikerna ” Bättre samarbete med andra universitet”, ”Varierande och nya undervisningsformer” och ”Utreda samarbetsformer med nordiska universitet”. Den sist nämnda motionen förkastades däremot enhälligt under behandlingen genom att kårstyrelsen ansåg att mycket redan görs på det området för tillfället. Något ÅSS kunde acceptera.

Motionerna om utökat samarbete mellan universiteten och nya undervisningsformer godkändes däremot enhälligt enligt presidiets beslutsförslag. Detta innebär att studentkårens ledning och dess studentrepresentanter kommer nu med stort engagemang driva en linje som bl.a. leder till att JOO-avtalen förenklas för alla studerande.

Därtill kommer det i framtiden bli mera regel än undantag att tenter skrivs elektroniskt på Åbo Akademi. Det är mera praktiskt, leder generellt till bättre studieprestationer och ger möjligheter till personer med skrivsvårigheter av olika slag att prestera bättre. Sedan en tid tillbaka har ju faktiskt studentskrivningarna på landets gymnasier redan blivit elektroniska. Det finns alltså många skäl som pekar på att universiteten skulle behöva gå med i samma utveckling.

På mötet fick fullmäktige även ta ställning till några viktiga personval. ÅSS vill gratulera Rasmus Lindqvist och Milla Stenström som valdes in till Åbo Akademis styrelse. Därtill hoppas vi på ett gott samarbete med nyvalda kårstyrelsens vice ordförande Ina Laakso. Läs mera om personvalen här.

Tisdagens fullmäktigemöte var också denna mandatperiods nästsista möte. Det som återstår är ett sista höstmöte för fullmäktige 30.11. Sedan tar nya krafter över i och med att det nya fullmäktige håller sitt konstituerande möte 1.12.

Lycka till alla kandidater! Kom ihåg att rösta! Låt inte soffliggarpartiet bli den största grupperingen!

 

Jacob Storbjörk, fullmäktigeledamot

Gruppordförande för ÅSS – Socialdemokratiska studerande.

2017-10-27T14:02:13+00:0027 oktober, 2017|Categories: blogg|