Studielån är ett komplementerande stöd för studerande och ett frivilligt tillägg till studiestödet. Flera har i och med studiestödsreformen blivit tvingade att ta studielån och antalet låneansökningar har ökat kraftigt hos bankerna.

På Åbo Underrättelsers webbsajt dök det upp en annonsartikel som Åbo Akademis Studentkår lade märke till 29.9 där Finlands Studentkårers Förbund, vars medlem även ÅAS är, nämndes i samband med budskapet att lyfta ett privatlån för att täcka kostnaderna från statsgaranterade studielånet och eventuella andra lån som studerande kan ha. I ett nötskal uppmuntrar företaget bakom annonsen ett nytt lån för skuldsatta studerande vilket ÅAS aldrig skulle uppmuntra till.

Finlands Studentkårers Förbund eller Åbo Akademis Studentkår var inte medvetna om att studentrörelsens namn användes i detta sammanhang. Att maskera marknadsföring av lån, som inte är ett studielån som man får Folkpensionsanstaltens studielånskompensation till, som en annonsartikel om studiestödsreformen är inte ansvarsfullt och kan ge en fel bild åt studerande.

Detta är inte i enlighet med ÅAS värderingar gällande studenters utkomst eller vårt sätt att kommunicera.

I dagens osäkra arbetssituation är många ovilliga att ta lån. ÅAS ställning är att studielånet är endast ett frivilligt komplement till studiepenningen.

ÅAS rekommenderar endast studielånet med statsgaranti. Lån från snabblåneföretag i stället för studielånet medför högre lånekostnader och större risker för studerande.

Studentrörelsen har ingen koppling till denna verksamhet eller företaget i fråga. Vi rådgiver våra skuldsatta medlemmar att ta kontakt med Åbo stads skuldrådgivning eller skuldrådgivningen i deras egen hemkommun. En annonsartikel är inte skuldrådgivning.

Pontus Lindroos
ÅAS styrelseordförande

Kati Systä
ÅAS styrelsemedlem