Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 22 september 2017 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom följande administrativa beslut:
  • HE Lindblad och IS Dahlbäck deltar i Allianssis trakasseriombudsmannautbildning 19.10 i Böle;
  • IS Dahlbäck deltar i Röda Korsets grundkurs i psykisk första hjälp;
 • Anteckna till kännedom det ekonomiska läget per den 31.8.2017;
 • Frånta GS Lindholm rättigheten att förvalta Åbo Akademis Studentkårs bankkonton enligt föredragningen fr.o.m. 25.09 2017. GS Lindholms kreditkort avslutas och ett nytt beställs för GS Lindholms vikarie när hen tillträder. Förutom GS Lindholm skall endast VD Patrik Fellman ha kvar användarrätter till kontona för att vid behov kunna vikariera GS;
 • Styrelsemedlem Systä tar över ansvarsområdet stadsrelationer Åbo av SO Lindroos. Därmed tar Systä även över ordförandeskapet för Grupp 40 000:s ledningsgrupp. SO Lindroos fortsätter som medlem i samarbetsorganets ledningsgrupp och som medlem i Studiestad Åbos koordinationsteamM
 • Beställa 192 askar för kårlyror från Westpack och för ändamålet reservera 150 €;
 • Införskaffa bärbar dator och diverse kringutrustning för 1 300 €;
 • Införskaffa en licens till FontAwesome för 40 USD (+ eventuell moms för erfarenhet har visat att de summorna ibland dyker upp på slutrakan i en beställning) och beordrar GS Lindholm att så snabbt som möjligt efter avslutat styrelsemöte idag genomföra köpet tillsammans med IS Dahlbäck innan det att hon går på moderskapsledigt tillsammans med sitt åtråvärda plastkort;
 • Införskaffa en kamera med behövlig kringutrustning till kårkansliet i Åbo och reservera 550 € för ändamålet;
 • Ordna workshop på lärardagen 5.10 i Åbo och i Vasa tillsammans med Lektorsföreningen vid Åbo Akademi r.f;
 • Anteckna till kännedom att Grupp 40 000 har ordnat en kväll för unga stadsfullmäktigeledamöter. Kostnaderna för kvällen fördelas mellan medlemskårerna i Grupp 40 000 enligt STYLA-modellen och bokförs på kontot 10-3900 Styrelsens projekt (Projektet Kommunalval);
 • VL Lindqvist deltar i Vasa stads årsfestmottagning, utanför arbetstid;
 • Styrelsemedlem Printz deltar i KK:s kräftskiva på egen bekostnad;
 • Styrelsemedlem Systä deltar i TTYY:s 52:a årsfest på egen bekostnad;
 • Skicka en hälsning till ÅKA med anlending av deras 10:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Laakso deltar i ÖFN:s 50:e årsfest 21.10;
 • Styrelseordförande Lindroos deltar i ryska ämnets och Druzjbas 50-årsfest 4.11.