Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 8 september 2017 beslutat att:

 • Utse Petra Lindblad som ny trakasseriombudsman för ÅAS;
 • Bland offerterna för busstransport tur-retur Villmanstrand tillsammans med TYY till FSF:s höstseminarium välja Valmismatkat Valtanen Oy;
 • Ordna ett pop-up FPA-kontor på Arken måndagen 11.9 kl. 11-13;
 • Ordna en Lär Dig Sitza-sitz i Academill den 14.9;
 • Godkänna budgeten för Lilla Wappen i Åbo;
 • Tacka Humanistiska Föreningen i Stockholm för inbjudan till deras recentiorsmiddag;
 • Skicka en hälsning till LYY med anledning av deras 38:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till NUD med anledning av deras IV årsfest;
 • Skicka en hälsning till LTKY med anledning av deras 48:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till TUKY med anledning av deras 67:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till Stadga med anledning av deras XXI årsfest;
 • Skicka en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras Geddfest;
 • Tacka AUS för inbjudan till deras självständighetsfest.